Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Thời khóa biểu (cập nhật ngày 13.2.2012)

THỨ 2:
SÁNG: Không có tiết
CHIỀU: Đọc - Nguyễn Trung Hiệp - B13 - (27.2~15.5)

THỨ 3:
SÁNG: Không có tiết
CHIỀU: Nho giáo trong văn hóa Đông Á - ThS. Ngọc Thơ - A1-35 - (15.2~4.4)

THỨ 4:
SÁNG: Không có tiết
CHIỀU: Địa lý dân cư Hàn Quốc - Thu Cúc - A1-24 - (8.2~29.3)

THỨ 5:
SÁNG: Không có tiết
CHIỀU: Nghe - Ng. Xuân Thùy Linh - B23 - (9.2~26.4)

THỨ 6:
SÁNG: Nói - ThS. Lim Sang Hee - A12 - (10.2~6.4)
(Bắt đầu 7:50)
CHIỀU: Không có tiết

THỨ 7:
SÁNG: NP - ThS. Phan T. Hồng Hà - A12 - (11.2~19.5)
CHIỀU: Không có tiết

Link download: http://www.mediafire.com/?h5f6mj329d1pjsd

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét