Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Link download ebook FACTS ABOUT KOREA (nhiều thứ tiếng)

http://www.korea.net/Resources/Publications/About-Korea/view?articleId=2225&pageIndex=1  

Sẵn tiện nói lun là: 
Trang web của Bộ môn mình là: www.hanquochoc.edu.vn (bắt buộc phải có www. thì mới vào dc)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét